Open image
 
CURR MIN AVG MAX
0.0 0.4 0.5 Drenažo šulinio vandens lygis
Drenažo siurblys
CLOSE
Katilo išėjimas
Paduodamas į radiatorius
Lauko daviklis
Kambario daviklis
Akum. talpos Nr.1 viršus
Akum. talpos Nr.1 antras lygmuo
Akum. talpos Nr.1 trečias lygmuo
Akum. talpos Nr.1 apačia
Akum. talpos Nr.2 viršus
Akum. talpos Nr.2 antras lygmuo
Akum. talpos Nr.2 trečias lygmuo
Akum. talpos Nr.2 apačia
Boileris Dražice
Baseinas
Kaminas
Grįžtantis į katilą
Drenažo šulinio vandens lygis
Kanalizacijos vandens lygis
Treigio vožtuvo pavaros atidarymas
Treigio vožtuvo pavaros uždarymas
Cirkuliacinis siurblys
Boilerio siurblys
Boilerių recirkuliacinis siurblys
Elektromagnetinis CŠS vožtuvas
Dujinio katilo elektromagnetinis vožtuvas
Baseino šildymas nuo ak. talpų
Baseino šildymas su tenu
Kanalizacijos sklendės uždarymas
Drenažo siurblys
Drenažo sklendžių perjungimas
Laistymo sistemos siurblys
Baseino viršutinė sklendė
Virtualus išėjimas baseino tenui
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Pavaros lauko korekcija
Pavaros vidaus korekcija
[Fl1_Fz]
[A_power]
[A_current]
[A_voltage]
[A_total]
[B_power]
[B_current]
[B_voltage]
[B_total]
[C_power]
[C_current]
[C_voltage]
[C_total]
[ABC_power]
[ABC_total]
[total_power]
[i_A_power]
[i_A_current]
[i_A_voltage]
[i_A_total]
[i_A_total_returned]
[i_B_power]
[i_B_current]
[i_B_voltage]
[i_B_total]
[i_B_total_returned]
[i_C_power]
[i_C_current]
[i_C_voltage]
[i_C_total]
[i_C_total_returned]
[i_ABC_power]
[i_ABC_total]
[i_ABC_total_returned]
[i_total_power]
MENU