Duomenys: 2022-05-23 06:03:10
Drenažo siurblys
Į kanalizaciją
ON
AUTO
OFF
Vandens lygis 0.3 m
ON
AUTO
OFF
Lauko baseino išleidimas
ON
AUTO
OFF
ON
AUTO
OFF
Į laistymo sistemą
Į kanalizaciją
Fekalijų lygis 0.0 m


CLOSE
MENU