Open image
 
CURR MIN AVG MAX
24.6 60.1 84.5 Katilo išėjimas
1.8 4.4 6.7 Saulės kolektoriai
45.0 53.9 62.8 Saulės boileris
43.0 67.7 77.9 Boileris Dražice
21.6 23.7 26.0 Grįžtantis į saulės kolektorių
Saulės siurblys
Perjungiamojo saulės vožtuvo uždarymas (į saulės boilerį)
CLOSE
Katilo išėjimas
Paduodamas į radiatorius
Lauko daviklis
Kambario daviklis
Akum. talpos Nr.1 viršus
Akum. talpos Nr.1 antras lygmuo
Akum. talpos Nr.1 trečias lygmuo
Akum. talpos Nr.1 apačia
Akum. talpos Nr.2 viršus
Akum. talpos Nr.2 antras lygmuo
Akum. talpos Nr.2 trečias lygmuo
Akum. talpos Nr.2 apačia
Saulės kolektoriai
Saulės boileris
Boileris Dražice
Baseinas
Kaminas
Grįžtantis į katilą
Grįžtantis į saulės kolektorių
Ateinantis iš saulės kolektorių
[T21]
[T22]
[T23]
[T24]
Treigio vožtuvo pavaros atidarymas
Treigio vožtuvo pavaros uždarymas
Cirkuliacinis siurblys
Boilerio siurblys
Boilerių recirkuliacinis siurblys
Saulės siurblys
Elektromagnetinis CŠS vožtuvas
Dujinio katilo elektromagnetinis vožtuvas
Perjungiamojo saulės vožtuvo atidarymas (į ak. talpą)
Perjungiamojo saulės vožtuvo uždarymas (į saulės boilerį)
Baseino šildymas
[O21]
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Pavaros lauko korekcija
Pavaros vidaus korekcija
[PID1_Fk]
[PID1_O]
[Fl1_Fz]
[KwB]
Debitas
MENU