Duomenys: 2022-01-19 20:00:08
Drenažo siurblys
Į kanalizaciją
ON
AUTO
OFF
Vandens lygis 0.5 m
ON
AUTO
OFF
Lauko baseino išleidimas
ON
AUTO
OFF
ON
AUTO
OFF
Į laistymo sistemą
Į kanalizaciją
Fekalijų lygis 0.0 m


CLOSE
MENU